GALA JUBILEUSZOWA

Jerzy Bralczyk

 

4 października 2019 roku

zobacz

Header

W 2019 roku Centrum Doskonalenia Nauczycieli obchodzi Jubileusz 30-lecia istnienia. Aby uhonorować Jubileusz zaproponowano 30 – działań na 30 – lecie, które będą realizowane od marca do października 2019 r. i skierowane będę przede wszystkim do nauczycieli. 

Poniżej zestawienie przedsięwzięć, której odsłona w stosownym czasie będzie miała miejsce w tej zakładce strony internetowej. 

1. Opracowanie monografii CDN w Pile

2. Konferencja - Interdyscyplinarność w edukacji przyszłości - inspiracje postacią MSC

3. “Nauczyciel wychowawca w kształceniu umiejętności rozwijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności u uczniów” - nowatorskie metodycznie warsztaty w ramach Akademii Wychowawcy ze specjalną obudową z okazji 30-lecia CDN w Pile

4. Graphic recording – „30 przedsięwzięć na 30-lecie CDN w Pile”

5. Konferencja dotycząca doradztwa metodycznego dla dyrektorów

6. Okolicznościowy datownik/pieczątka

7. Wystawa archiwalnych fotografii, wydawnictw i innych pamiątek

8. Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek

9. Inauguracja szkoleń dla nauczycieli w postaci webinarów

10. Utworzenie strony internetowej 30-lecia

11. GALA JUBILEUSZOWA

12. Spotkanie z emerytowanymi pracownikami CDN w Pile

13. Akademia dla dyrektora

14. Wykorzystanie Green Studia do współpracy ze szkołami uczestniczącymi w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020

15. Jubileuszowe wydanie Biuletynu Pilskiej Oświaty

16. Promocja działań CDN w Pile w mediach

17. Warsztaty terenowe - spływ kajakowy dla konsultantów, doradców, specjalistów z CDN w Pile i innych ODN

18. Upowszechnianie projektu Erasmus - Job shadowing - Seminarium dla nauczycieli - doradców

19. “Wspieranie rozwoju kreatywności, indywidualności i innowacyjności u uczniów” - warsztaty w ramach Akademii Nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej ze specjalną obudową z okazji 30-lecia CDN w Pile

20. Konferencja z fizyki - Dawniej i dziś

21. Quiz Kahoot: Czy znasz CDN w Pile?

22. Wirtualny spacer po CDN w Pile

23. Sesja posterowa – Upowszechnianie Projektu ERASMUS

24. Konkurs o zasięgu wojewódzkim - „Piękna Wielkopolska cała…”

25. Konferencja dla nauczycieli “Książka a wychowanie.... “

26. Programowanie i kodowanie przyszłością edukacji...... warsztaty dla nauczycieli

27. Izba Pamięci Rodziny Frankowskich w SP w Krajence – jako nowatorska przestrzeń doskonalenia zawodowego nauczycieli

28. Seminarium dla otoczenia biznesu CDN w Pile - upowszechnienie projektu Job shadowing

29. Upowszechnienie projektu Erasmus + dotyczącego doradztwa zawodowego

30. Artykuły dotyczące Jubileuszu i działań międzynarodowych CDN w Pile