Program uroczystości:

 

10:00 – 10:15

Otwarcie uroczystości

Grzegorz  Bogacz – dyrektor  Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Pile

10:15 – 11:00

Wykład  Rola języka w edukacji - prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

11:00 – 11:30

Z historii CDN …

11:30 – 12:00

Wystąpienia zaproszonych gości

12:00 – 12:30

Program artystyczny

             12:30

Tort jubileuszowy